Članarina

Članarina se prikuplja srijedom od 17 do 18 sat u prostorijama Kluba.
Molimo članove koji još nisu uplatili članarinu za tekuću godinu da to naprave do 11. srpnja ove godine.